• Polski
 • English
 • Ro
 • Es

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Žemiau pateikiami dažniausiai užduodami klausimai apie mokesčius. Spustelėkite ant klausimo, kad perskaitytumėte atsakymą.

1. Kas yra PIN kodai?

PIN kodai reikalingi norint prisijungti prie Norvegijos mokesčių inspekcijos tinklalapio. Suteikia galimybę elektroniniu būdu pateikti pajamų deklaraciją. Kodai išduodami neribotam laikui. Neturite arba praradote savo PIN kodus? Galite užsisakyti naujus čia DĖMESIO! Naujai išduotas kodas pakeičia senąjį!

2. Ar praėjusių metų dokumentai – stengiantis gauti “pendler” statusą – priimami ir šiais metais?

Tik santuokos liudijimas arba gimimo liudijimas ir buto ar namo nuosavybės teisės dokumentas (vienišas “pendler”). Gyvenamosios vietos registracijos pažymėjimas ir pažyma apie sutuoktinio darbo užmokestį turi būti išduoti iš naujo – turi būti nurodyti einamųjų metų duomenys.

3. Ar turiu pateikti vertimų originalus ar kopijas?

Tik kopijas. Mums reikalingos tik dokumentų kopijos.

4. Ar man priklauso kokios nors lengvatos už vaikus?

Taip – galite išskaičiuoti mokesčius už vaikų darželį ir lopšelį, arba “legalią” auklę (dagmamma) – jeigu vaikas iki 12 metų amžiaus (gimęs po 2000 metų). Galima išskaičiuoti faktines išlaidas, neviršijančias 25 000 NOK už pirmą vaiką + 15 000 NOK už kiekvieną kitą vaiką. Turint vaiką su negalia galima išskaičiuoti aukščiau minėtas išlaidas plius specializuotos sveikatos priežiūros išlaidas, net jeigu vaikas yra vyresnis – tokiu atveju būtina pateikti gydytojo pažymą apie neįgalumą. Būtina įrodyti, kad išlaidos sudarė ne mažiau kaip 9 180 NOK. Dėmesio!

 • Jeigu naudojatės 10% lengvata, vaikų auginimo išlaidų išskaičiuoti negalima.

5. Ar galima išskaičiuoti mokesčius už internetą, norvegų kalbos kursą, persikraustymo išlaidas?

Teoriškai taip, bet praktiškai tai neapsimoka. Darant tokius atskaitymus, prarandama teisė naudotis standartiniu atskaitymu „minstefradrag” (iki 89 050 NOK per metus), kuris daugeliu atvejų yra didesnis.

6. Ar galima išskaičiuoti mokesčius už elektrą?

Taip, turint “pendler” statusą.

7. Ar galima išskaičiuoti buto arba automobilio pirkimo išlaidas (Norvegijoje)?

Jeigu imama paskola, leidžiama išskaičiuoti jos palūkanas.

8. Ar galima išskaičiuoti paskolos palūkanas, pvz. butui/namui pirkti Lietuvoje?

Taip, bet tik ypatingais atvejais. Visą palūkanų sumą galima išskaičiuoti šiais atvejais:

 • turint nuolatinę gyvenamąją vietą Norvegijoje, turint mokestinių prievolių ir gyvybinių interesų centrą Norvegijoje (pvz. jeigu Norvegijoje gyvena visa Jūsų šeima, arba jeigu nevykstate į Lietuvą).
 • gyvenant Norvegijoje mažiau nei 183 dienas per pastaruosius 12 mėnesių ir mažiau nei 270 dienų per pastaruosius 36 mėnesius, jeigu ne mažiau kaip 90% pajamų per metus uždirbama Norvegijoje arba Norvegijos kontinentinio šelfo teritorijoje (prireikus būtina pateikti pažymą apie darbo užmokestį).

Jeigu esate rezidentas mokesčių tikslais Norvegijoje, kaip apibrėžta Norvegijos mokesčių įstatyme (gyvenant Norvegijoje daugiau nei 183 dienas per pastaruosius 12 mėnesius arba daugiau nei 270 dienų per pastaruosius 36 mėnesius), bet pagal Lietuvos-Norvegijos sutartį dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo Jūsų gyvybinių interesų centras yra Lietuvoje (pvz. turite “pendler” statusą ir vykstate pas šeimą arba į atskirą būstą Lietuvoje), galite išskaičiuoti tik tą palūkanų dalį, kuri atitinka Jūsų Norvegijoje turimo turto dalį viso Jūsų turimo turto atžvilgiu.

9. Ar galima išskaičiuoti išlaidas už lėktuvo bilietus į Lietuvą?

Kelionės išlaidoms pagrįsti privalote pridėti lėktuvo bilietus, tačiau išskaičiuojama ne faktinė bilietų kaina, bet kelionės išlaidos, apskaičiuotos pagal kilometrų skaičių nuo gyvenamosios vietos Norvegijoje iki gyvenamosios vietos Lietuvoje.

10. Ar galima išskaičiuoti išlaidas už kelto bilietus į Lietuvą?

Išlaidos už kelto bilietus įtraukiamos į kelionės į Lietuvą išlaidas, pagal kilometrų skaičių, kai suma už visus kelto bilietus viršija 3 300 NOK. Bilietus privalote pridėti net tada, kai jų vertė neviršija 3 300 NOK.

11. Koks yra pajamų deklaracijos pateikimo terminas?

Pajamų deklaracijos iš principo turi būti teikiamos iki balandžio 30 d. Galutinis pateikimo terminas – gegužės 31 d. Pavėlavus pateikti deklaraciją, būtina nurodyti vėlavimo priežastis, pvz. buvimas šalyje, užsitęsęs dokumentų vertimo terminas.
12. Ar yra kokių nors pasekmių nepateikus pajamų deklaracijos?
Pirma, mokėtojui nepateikus deklaracijos, mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administracija.

 • Mokesčių deklaracijos teikimas nėra privalomas. Tokiu atveju laikoma, kad mokesčių mokėtojas pripažįsta mokesčių administracijos parengtą mokesčių apskaičiavimą. Tačiau jeigu mokesčių deklaracijoje yra klaidų, kurių mokesčių mokėtojas neištaisė (nepateikdamas deklaracijos), teoriškai netenka teisės pateikti prašymą perskaičiuoti mokestį ir jam gali būti skirta nuobauda, kurios dydis 30% už konkrečius metus mokėtinų mokesčių sumos.
 • Darbuotojai, kurių reikalus tvarko SFU, privalo pateikti pajamų deklaraciją. Pajamų deklaracijos nepateikus, gali būti skiriama nuobauda, kurios dydis 30% už konkrečius metus mokėtinų mokesčių sumos. (Nors prieš keletą metų tai atsitikdavo labai retai, pastaraisiais metais ši nuobauda skiriama vis dažniau). Be to, mokesčių mokėtojas, nepateikęs deklaracijos, netenka teisės pateikti prašymą perskaičiuoti mokestį.

Įmonė Polish Connection teikia pagalbą net ir tokiu atveju, tačiau būtina įtikinamai paaiškinti kodėl deklaracija nebuvo pateikta, ir neturime garantijos, kad mokesčių administracija tokius paaiškinimus pripažins.

13. Ar deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas?

Mokesčių mokėtojui per nustatytą terminą nepateikus deklaracijos, remdamasi turima informacija mokestį apskaičiuoja mokesčių administracija, tačiau asmenims, kurių reikalus tvarko Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams, už deklaracijos nepateikimą gali būti skiriama nuobauda. Matydami, kad per nustatytą terminą nespėsite pateikti deklaracijos, galite vietos mokesčių inspekcijai Norvegijoje pateikti prašymą pratęsti deklaracijos pateikimo terminą iki pvz. gegužės 15. arba 30 d. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu Altinn sistemoje. Tokiu atveju mokesčio grąžinimo procedūra gali užsitęsti net pusę metų. Jeigu per tą laiką visų reikalų nespėsite sutvarkyti, užpildykite deklaraciją kaip įmanoma išsamiau, nurodydami, kad trūkstami dokumentai bus pateikti vėliau, arba kreipkitės į mokesčių administraciją ir paaiškinkite problemą. Nepateikę paaiškinimų, netenkate teisės pateikti prašymą perskaičiuoti mokestį.

14. Koks yra skirtumas tarp deklaracijų Selvangivelse ir Tax Return?

Nėra esminių skirtumų. “Tax Return” yra angliškas “Selvangivelse” atitikmuo, paprastai jas siunčia Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams (SFU). Tokiu atveju turi būti užpildyta papildoma forma – pajamų deklaracijos priedas.

15. Kiek trunka mokesčių apskaičiavimo procedūra?

Mokesčių apskaičiavimas paprastai siunčiamas birželio arba spalio mėnesį. Pastaraisiais metais mokesčių administracija bandė įvesti papildomus terminus. Terminą nustato mokesčių administracija, o ne tarpininkavimo įmonė. Reikšmės neturi ir deklaracijos pateikimo terminas. Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams apskaičiavimą paprastai siunčia spalio mėnesį, tačiau dažnai vėluoja net kelis mėnesius.

16. Kiek mokesčių galiu susigrąžinti?

Grąžintino (arba nesumokėto) mokesčio suma priklauso nuo daugelio veiksnių: mokesčių įmokų ir atskaitymų sumos. Daugeliu atvejų grąžintiną mokesčio sumą galime apskaičiuoti remdamiesi kliento pateiktais dokumentais. Tačiau tai nebus įmanoma, jeigu trūksta tam tikrų dokumentų (ypač dokumentų Lønns- og trekkoppgave iš vieno iš darbdavių).

17. Ar Polish Connection padeda susigrąžinti praėjusiais metais sumokėtus mokesčius?

Taip. Praėjusiais metais sumokėtą mokestį susigrąžinti nesunku.Mokestį už ankstesnius metus susigrąžinti sunkiau. Pateikus prašymą po 1 metų nuo pajamų deklaracijos rezultatų patvirtinimo, prašymas gali būti atmestas, nors teoriškai prašymą perskaičiuoti mokesčius galima pateikti praėjus iki 10 metų. Mūsų įmonė gali parengti prašymą dėl deklaracijos peržiūrėjimo už bet kokius metus, bet senesnių negu metų prašymų atveju neprisiimame atsakomybės už tai, kad mokesčių inspekciją prašymą gali atmesti dėl senaties. Prašymai paprastai nagrinėjami per 12 mėnesių.

18. Kas yra Selvangivelse?

Dokumentas “Selvangivelse” (iš anksto užpildyta mokesčių deklaracijos forma) išduodamas mokesčių administracijos ir siunčiamas mokesčių mokėtojo registruotu adresu Lietuvoje arba Norvegijoje.

19. Kada turėčiau gauti Selvangivelse?

Selvangivelse siunčiamas kovo pabaigoje / balandžio pradžioje. Jeigu esate užsiregistravęs Altinn sistemoje ir turite “elektroninio vartotojo” statusą, Selvangivelse popieriniu būdu nesiunčiama. Elektroninę deklaracijos versiją rasite Altinn sistemoje.

20. Ką daryti, jeigu negavau Selvangivelse?

Užsisakykite PIN kodus. Naudodamiesi PIN kodais atsisiųsime Jūsų deklaraciją iš mokesčių administracijos tinklalapio. Jei deklaracijos sistemoje nerasime, Jums reikės iš naujo užpildyti “avarinę” mokesčių deklaracijos formą (RF-1281).

21. Kas yra Lønns -og trekkoppgave?

Lønns- og trekkoppgave yra darbdavio (arba darbdavių – jeigu konkrečiais metais dirbote daugiau negu vienoje vietoje) išduodamas dokumentas, kuriame nurodoma, kiek konkrečiais metais uždirbote Norvegijoje ir koks yra Jūsų pajamų mokesčio dydis.

22. Kas yra Årsoppgave fra banken?

Årsoppgave yra banko išduodamas dokumentas apie Jūsų Norvegijos banko sąskaitos likutį paskutinę metų dieną.

23. Kokiu būdu grąžinamas mokestis?

Mokestis grąžinamas į Norvegijos banko sąskaitą arba išmokamas čekiu Norvegijos gyventojų registre (Folkeregister) įregistruotu mokesčių mokėtojo adresu. Jeigu norėtumėte, kad grąžinamo mokesčio suma būtų pervesta į Lietuvos banko sąskaitą, privalote nurodyti Jūsų mokesčių rinkėjų tarnybos banko sąskaitos IBAN numerį ir banko rekvizitus (pavadinimas ir adresas, SWIFT kodas). (DĖMESIO! Mokesčių rinkėjų tarnyba nėra mokesčių inspekcija, kuriai siunčiama pajamų deklaracija, todėl ši informacija nepakankama!) Visa informacija turi būti pateikiama mokesčių rinkėjų tarnybai raštu su mokesčių mokėtojo parašu. Mokesčių mokėtojas privalo pridėti dokumentą, patvirtinantį, kad yra banko sąskaitos, į kurią grąžinamas mokestis, savininkas ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

24. Kiek laiko trunka mokesčių grąžinimas?

Mokestis grąžinamas į banko sąskaitą arba išmokamas čekiu per šešias savaites nuo deklaracijos rezultatų patvirtinimo.

25. Kas sprendžia apie atsiskaitymo būdą, jeigu atitinku dviejų mokėtojų kategorijų sąlygas?

Jei mokesčių mokėtojas atitinka dviejų mokėtojų kategorijų sąlygas (pvz. 10 % arba “pendler”) pats gali pasirinkti atsiskaitymo būdą. Mūsų įmonė visada pasirenka klientams palankiausią variantą.

26. Ar gausiu deklaracijos rezultatų patvirtinimą?

Birželio arba spalio mėnesį (arba kitais terminais) mokesčių administracija siunčia dokumentą pavadinimu “Skatteoppgjør” (niunoršk: Skatteoppgjer; angliškai: Tax assessment notice). Šis dokumentas patvirtina deklaracijos rezultatus ir nustato grąžintino arba mokėtino mokesčio sumą. Kartu su Skatteoppgjør paprastai siunčiamas ir kitas dokumentas: Utskrift av likningen, kuriame nurodomi visi leidžiami atskaitymai. Tačiau mokesčių deklaracijos pateikimas patvirtinamas taip:

 • Elektroniniu būdu teikiamos deklaracijos išsaugomos sistemoje.
 • Popieriniu būdu teikiamas deklaracijas rekomenduojama išspausdinti ir išsaugoti kartu su gavimo patvirtinimu (siunčiant registruotu laišku).

27. Kas yra 2-oji mokėtojo kategorija?

2-ajai mokėtojų kategorijai priskiriami asmenys, kurių sutuoktinio darbo užmokestis neviršija pvz. (2015 metais) 43664 NOK per metus. Šiuo atveju mokamas mažesnis mokestis. Pavyzdys: Darbo užmokestis bruto 300 000 NOK, asmuo priskirtas 1-ajai mokėtojų kategorijai – mokesčio dydis 71 434 NOK. Darbo užmokestis bruto 300 000 NOK, asmuo priskirtas 2-ajai mokėtojų kategorijai – mokesčio dydis 58 232 NOK.

28. Kaip dokumentuoti sutuoktinio darbo užmokestį?

Lietuvos mokesčių inspekcijos išduota pažyma, išversta į norvegų ir anglų k. Tai negali būti pajamų deklaracija iš Lietuvos darbdavio.

29. Ar būdamas nevedęs / netekėjusi galiu išskaičiuoti būsto Norvegijoje nuomos mokestį ir kelionių į Lietuvą išlaidas?

Taip, jeigu atitinkate visas toliau nurodytas sąlygas:

 1. Turite atskirą būstą Lietuvoje (nuomojamą arba valdomą nuosavybės teise)
 2. Jūsų būsto Norvegijoje plotas neviršija 30 kvadratinių metrų asmeniui, 50 m2 dviem asmenims, ir t.t.
 3. Į Lietuvą vykstate kas tris savaites – turite pateikti bilietus arba rezervacijos patvirtinimus

Privalote pateikti patvirtinančius dokumentus.

30. Ar galiu stengtis gauti “pendler” statusą, jeigu sutuoktinis gyvena kitur?

Norint gauti “pendler” statusą, privalote pateikti pažymą apie bendrąją gyvenamąją vietą (dokumentas iš gyventojų registro įstaigos). Jeigu sutuoktinis registruotas kitu adresu, reikės kitaip įrodyti bendrą gyvenamąją vietą (notaro patvirtinta deklaracija iš nuomojamo buto savininko, pažymėjimas iš būsto bendrovės, bendro buto/namo nuosavybės teisės dokumentas ir t.t.) – tokiu atveju neturime 100% garantijos, kad administracija suteiks “pendler” statusą.

31. Ar 2-ajai mokėtojų kategorijai gali būti priskirti nesusituokę kartu gyvenantys asmenys?

Ne. Toks ryšys mokesčių atžvilgiu nelaikomas lygiaverčiu santuokai.

32. Ar vieniems auginantiems vaikus asmenims suteikiamos papildomos lengvatos?

Taip. Iki 2013 metų šie asmenys buvo priskiriami 2-ajai mokėtojų kategorijai kaip vieni auginantys vaikus asmenys. Nuo 2013 metų vieniši tėvai šiai kategorijai nebepriskiriami. Jiems skiriama speciali mokesčių lengvata, kurios suma skiriasi priklausomai nuo to, kiek laiko vieni augina/išlaiko vaikus. Maksimali lengvatos suma 47 160 NOK. Teisę į lengvatą turi asmenys, kurie gavo motinystės (tėvystės) pašalpą “utvidet barnetrygd”. Lengvatos suma paprastai automatiškai įtraukiama į mokesčių deklaraciją. Jeigu lengvatos suma apskaičiuota klaidingai, būtina ją patikslinti mokesčių deklaracijoje ir pateikti dokumentus iš NAV, patvirtinančius motinystės (tėvystės) pašalpos suteikimą.

 

© Polish Connection 2004-2018 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Naudojimo sąlygos