• English
  • Ro
  • Es

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania na temat rozliczeń podatkowych. Kliknij w pytanie, aby rozwinąć odpowiedź.

1. Co to są kody PIN Altinn/MinID?

Kody PIN służą do logowania się na stronie internetowej urzędu skarbowego w Norwegii. Dzięki nim można złożyć elektronicznie zeznanie podatkowe. Nie trzeba co roku zamawiać nowych kodów. Obowiązują ostatnie kody PIN, jakie posiadasz. Pamiętaj, żeby wraz z kodami MinID przesłać do nas aktualne hasło. Nie posiadasz żadnych kodów lub nie możesz ich znaleźć? Możesz w prosty sposób zamówić nowe tutaj
UWAGA! Nowe kody anulują te, które otrzymałeś poprzednio!

2. Czy dokumenty z zeszłego roku – (zaświadczenia z polskich urzędów) można wykorzystać w tym roku?

Jedynie zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości (samotny pendler). Odpis aktu ślubu/aktu urodzenia dziecka nie może być starszy niż 2 lata. Zaświadczenie o zameldowaniu i o dochodach współmałżonka musi zawierać aktualne dane, dotyczące roku, za który dokonujemy rozliczenia.

OD 2016 ROKU NORWESKI URZĄD SKARBOWY ZAOSTRZYŁ KONTROLE ZAŁĄCZANEJ DO ROZLICZENIA DOKUMENTACJI. W ZWIĄZKU Z TYM, DO TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE POLSKICH ZAŚWIADCZEŃ. PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSTKIE DOKUMENTY, KTÓRE NIE SĄ WYDANE NA DRUKACH UNIJNYCH MUSZĄ ZOSTAĆ PRZETŁUMACZONE NA J. ANGIELSKI LUB NORWESKI.

3. Czy trzeba dostarczać oryginały tłumaczeń czy wystarczą kopie?

Wszystkie dokumenty załączane do rozliczenia to kopie lub skany. Pamiętaj jednak, że do tłumaczeń dokumentów należy dołączyć kopie polskich zaświadczeń.

4. Czy należą mi się jakieś odpisy na dzieci?

Tak – w przypadku dzieci do 12 roku życia można odliczyć udokumentowane koszty przedszkola, żłobka, opiekunki do dziecka zatrudnionej na umowę oraz zajęcia sportowe współorganizowane przez szkołę/klub sportowy (z wyłączeniem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły). Faktycznie poniesione koszty można odliczać do wysokości 25 000 koron za pierwsze dziecko + 15 000 koron za każde kolejne. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, można odliczyć ww. koszty + koszty opieki specjalistycznej, nawet jeśli dziecko jest starsze – ale trzeba przedstawić wtedy zaświadczenie od lekarza o niepełnosprawności. Trzeba udokumentować, że koszty wyniosły co najmniej 9 180 NOK.
Uwaga! Jeśli korzystamy z odpisu 10% standardfradrag, nie można odliczyć wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

5. Czy można odliczyć internet, koszt remontu mieszkania, kurs języka norweskiego, koszty przeprowadzki?

Teoretycznie tak, ale nie jest to opłacalne. Wybierając te odpisy musimy zrezygnować z odpisu standardowego „minstefradrag” (maksymalnie do 91 450 NOK w skali roku – dane za 2016), który w większości przypadków będzie wyższy.

6. Czy można odliczyć rachunki za prąd?

Tak, rozliczając się jako pendler.

7. Czy można odliczyć koszt zakupu mieszkania lub samochodu (w Norwegii)?

Jeśli wzięliśmy kredyt, możemy odliczyć koszt jego oprocentowania (odsetki od kredytu), natomiast trzeba spełniać określone warunki (patrz pkt. 8).

8. Czy można odliczyć oprocentowanie pożyczki (odsetki od kredytu) na mieszkanie/dom w Polsce?

Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Całość odsetek od kredytu można odliczyć jeśli:

albo jest się zamieszkałym w Norwegii na stałe, jest się norweskim rezydentem podatkowym i ma się centrum interesów życiowych w Norwegii (np. wtedy, kiedy cała rodzina jest w Norwegii, bądź też nie podróżuje się do Polski),

albo nie jest się norweskim rezydentem podatkowym (mniej niż 183 dni pobytu w Norwegii w ciągu ostatnich 12 miesięcy i mniej niż 270 dni pobytu w ciągu ostatnich 36 miesięcy), ale co najmniej 90% dochodu w danym roku zostało wypracowanych w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym (w razie potrzeby trzeba to udokumentować zaświadczeniem o dochodzie z polskiego urzędu skarbowego).

Natomiast jeśli ktoś jest norweskim rezydentem podatkowym zgodnie z norweską ustawą podatkową (ponad 183 dni pobytu w Norwegii w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub ponad 270 dni pobytu w ciągu ostatnich 36 miesięcy), ale w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma centrum interesów życiowych w Polsce (np. jest pendlerem i jeździ do rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce), będzie mógł odliczyć jedynie taką część odsetek, jaka odpowiada udziałowi jego majątku w Norwegii w stosunku do całości jego majątku.

9. Czy można odliczyć bilety lotnicze do Polski?

Tak, ale w zeznaniu podatkowym nie odlicza się faktycznej ceny biletów, tylko wartość podróży przeliczoną według liczby kilometrów między miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem zamieszkania w Norwegii. Aby móc ją odliczyć od podstawy do opodatkowania musi być ona wyższa niż kwota wkładu własnego (22 000 NOK) Pamiętaj, że potwierdzenia odbytej podróży należy załączyć nawet jeśli nie ubiegasz się o ich odliczenie, ale będziesz odpisywać koszty wyżywienia/zakwaterowania.

10. Czy można odliczyć bilety promowe do Polski?

Wartość biletów promowych doliczamy do kosztów podróży do Polski razem z kilometrami, wtedy, gdy suma wartości wszystkich biletów promowych przekracza 3 300 koron. Natomiast bilety trzeba załączać zawsze, nawet gdy ich wartość nie przekracza 3 300 koron, gdyż stanowią dowód odbycia podróży do odliczenia kosztów wyżywienia/zakwaterowania.

11. Do kiedy można rozliczać się z podatku?

Zeznanie podatkowe zasadniczo należy złożyć do 30 kwietnia. Jeśli posiadamy Twoje kody Altinn/MinID i do końca kwietnia zgłosisz nam potrzebę przedłużenia terminu rozliczeń do końca maja, możemy to zrobić bez żadnych konsekwencji, składając w systemie urzędu skarbowego specjalny wniosek.
12. Czy są jakieś konsekwencje nierozliczenia się z podatku (tj. niezłożenia zeznania podatkowego)?
Jeśli podatnik nie złoży zeznania, urząd rozliczy go automatycznie, bez żadnych odpisów.

Podatnicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Uznaje się w takim wypadku, że milcząco akceptują wstępne rozliczenie podatkowe przygotowane przez urząd skarbowy. Natomiast jeśli we wstępnym zeznaniu podatkowym były jakieś błędy, a podatnik ich nie skorygował (bo nie złożył zeznania), teoretycznie traci prawo do odwołania się od wyniku rozliczenia, a także może zostać na niego nałożona kara w wysokości 30% podatku należnego za dany rok.

Firma Polish Connection wykonuje odwołania i w takim wypadku, ale trzeba posiadać bardzo przekonujące wytłumaczenie dlaczego zeznanie nie zostało złożone i nie ma się 100% gwarancji, że wyjaśnienia te zostaną uznane przez urząd skarbowy.

13. Czy można złożyć rozliczenie po 30 kwietnia?

Jeżeli zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w terminie, urząd podatkowy sam naliczy podatek wg posiadanych informacji. Jeśli wiemy z góry, że się spóźnimy, możemy złożyć podanie z prośba o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego do końca maja. Podanie z taką prośbą można złożyć elektronicznie w systemie Altinn nie później niż pod koniec kwietnia. Jeśli nie jesteśmy w stanie zmieścić się nawet w takim przedłużonym terminie, bo np. wciąż brakuje nam jakichś dokumentów, najlepiej złożyć zeznanie podatkowe tak jak potrafimy, zaznaczając, że brakująca dokumentacja zostanie dosłana później lub chociażby napisać do urzędu skarbowego i poinformować o problemie. Najgorszą rzeczą jaka można zrobić, jest bierne czekanie na wynik rozliczenia, gdyż niezłożenie zeznania teoretycznie pozbawia podatnika prawa do składania odwołania.

14. Jaka jest różnica między dokumentem Selvangivelse, Skattemelding a Tax Return?

Nie ma różnicy merytorycznej. Tax Return jest angielską wersją Selvangivelse, otrzymują ją z reguły osoby rozliczane przez Centralny Urząd Podatkowy ds Zagranicznych (SFU). Muszą one pamiętać, aby wypełnić dodatkowy formularz – załącznik do zasadniczego zeznania podatkowego.

15. Jak długo trwa procedura rozliczenia przez urząd skarbowy?

Wyniki rozliczeń wystawiane są w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem. O terminie decyduje urząd podatkowy. Osoby, które złożyły zeznanie podatkowe w wersji papierowej najwcześniej otrzymają wynik rozliczenia w sierpniu. Rozliczenia z Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU) najczęściej wysyłane są w październiku.

16. Jakiego zwrotu podatku mogę się spodziewać?

Wysokość zwrotu podatku (bądź ewentualnej niedopłaty) zależy od wielu czynników, np. wysokości pobranych zaliczek na podatek oraz uwzględnionych odliczeń. W większości przypadków jesteśmy w stanie wyliczyć przewidywany zwrot podatku na podstawie dokumentów klienta. Nie jest to jednak możliwe, jeśli części dokumentów brakuje (zwłaszcza zaświadczenia o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach).

17. Czy za pośrednictwem firmy Polish Connection mogę ubiegać się o zwrot z poprzednich lat?

Tak. Możemy odwołać się w ciągu roku od opublikowania przez urząd wyniku rozliczenia. Na życzenie klienta możemy również przygotować odwołanie za lata wcześniejsze, z zastrzeżeniem, że urząd nie ma obowiązku takiej korekty rozpatrzyć. Żeby urząd rozpatrzył starsze odwołania, trzeba przedstawić bardzo poważne powody, które będą za tym przemawiać. Rozpatrywanie wniosku trwa na ogół do 12 miesięcy. Jeśli korekta zostanie złożona w ciągu 6 tygodni od daty wystawienia wyniku rozliczenia, urząd powinien rozpatrzyć ją w ciągu 3 miesięcy.

18. Co powinienem zrobić, jeśli nie otrzymałem Selvangivelse/Skattemelding?

Zamów kody MinID/Altinn. Twoje wstępne zeznanie podatkowe znajdziemy na stronie urzędu skarbowego, logując się za ich pomocą. Jeśli zeznania nie będzie w systemie, trzeba będzie wypełnić awaryjny formularz zeznania podatkowego (RF-1281), samemu podając wszystkie informacje.

19. Czym jest zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach?

Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy/pracodawców – jest to norweska forma PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków i pobranej zaliczce podatkowej w Norwegii w danym roku. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, to za pomocą kodów Altinn/MinID jesteśmy w stanie ściągnąć odpowiednie dokumenty z systemu Altinn, jeśli pracodawca zaraportował dochody.

20. Co to jest dokument Årsoppgave fra banken?

Årsoppgave to dokument z banku, mówiący o stanie Twojego konta w Norwegii na ostatni dzień danego roku. Dokument ten jest wymagany do rozliczenia w przypadku braku wypełnionego przez urząd wstępnego zeznania (Selvangivelse/Skattemelding/Tax Return).

21. W jakiej formie otrzymam zwrot podatku?

Zwrot wypłacany jest zazwyczaj na norweskie konto lub w formie czeku, który wysyłany jest na adres korespondencyjny podatnika zarejestrowany w norweskim urzędzie ludności (Folkeregister). Jeśli mamy polskie konto i chcemy, by zwrot podatku został na nie przelany, należy zgłosić je na specjalnym formularzu do 15 maja w roku, w którym się rozliczamy . Podpisany formularz zawierający dane konta z informacjami do przelewów zagranicznych (nr IBAN, SWIFT), zaświadczeniem z banku o własności konta oraz kopią paszportu / dowodu os. wysyłany jest do właściwego urzędu odpowiedzialnego za wypłatę zwrotu. (UWAGA! Urząd poborcy podatkowego to inny urząd niż urząd skarbowy, do którego wysyła się zeznanie podatkowe, więc nie wystarczy podać tych informacji na zeznaniu!)

22. Ile czasu trzeba czekać na zwrot podatku?

Zwrot podatku powinien zostać przelany na konto najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od daty publikacji rozliczenia podatkowego. Jeśli Twój zwrot miał przyjść w formie czeku, może to potrwać trochę dłużej. Niestety często zdarzają się opóźnienia w wypłatach.

23. Czy otrzymam potwierdzenie rozliczenia się z norweskim urzędem podatkowym?

Jeśli rozliczałeś się elektronicznie (przez system Altinn) potwierdzenie złożonego zeznania będzie zapisane w archiwum na Twoim koncie Altinn. Jeżeli zeznanie było wysyłane do urzędu papierowo (za potwierdzeniem nadania) pamiętaj, że powinieneś zostawić dla siebie kopię wydruku oraz potwierdzenie nadania.

W okresie między czerwcem a październikiem urząd podatkowy wysyła dokument o nazwie Skatteoppgjør / Tax Assessment notice. Dokument ten jest wynikiem rozliczenia podatkowego i określa m.in. jaka jest kwota do zwrotu lub do dopłaty.

24. Co to jest druga klasa podatkowa?

Druga klasa podatkowa należy się osobom, których współmałżonek zarabia poniżej kwoty odpowiadającej przykładowo za rok 2016 – 21 535 PLN brutto (45 870 NOK brutto). W tej sytuacji zapłacimy niższy podatek. W rozliczeniach podatkowych od 2018 roku 2 klasa podatkowa została zlikwidowana. O 2 klasę można ubiegać się jeszcze w odwołaniach za 2017 rok lub wcześniejsze lata.

25. Jak udokumentować zarobki współmałżonka?

Zaświadczeniem z polskiego urzędu skarbowego wydanym na podstawie rozliczonego PIT. Dokument musi zostać przetłumaczony na j. norweski lub j. angielski. Uwaga! Nie może to być PIT od polskiego pracodawcy ani zaświadczenie z urzędu, mówiące o niezgłoszonym dochodzie/nie figurowaniu w urzędzie.

26. Czy jako kawaler/panna mogę odliczyć koszty mieszkania w Norwegii i podróże do Polski?

Tak, jeśli spełniasz pewne warunki. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

27. Czy można uzyskać status pendler jeśli współmałżonek ma zameldowanie gdzie indziej?

Aby ubiegać się o status pendler, trzeba przedstawić m.in. zaświadczenie z urzędu ewidencji ludności o wspólnym zamieszkaniu z rodziną z wykazaną datą, od kiedy jest wspólny meldunek. W przypadku braku wspólnego zameldowania, małżonkowie mogą spisać notarialne oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego pod podanym adresem, z wymienioną datą od kiedy). Nie daje to 100% gwarancji uznania przez urząd statusu pendler, ale z reguły się udaje.

28. Czy o 2. klasę podatkową może ubiegać się osoba żyjąca w konkubinacie?

Nie. Konkubinat nie jest pod względem podatkowym równouprawniony z małżeństwem.

29. Czy osobom samotnie wychowującym dziecko/dzieci przysługują dodatkowe odpisy?

Tak. Do roku 2013 osoby te miały prawo do rozliczania się w 2. klasie podatkowej jako osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci. Od 2013 roku zniesiono 2. klasę podatkową dla samotnych rodziców. Przewidziany jest dla nich specjalny odpis podatkowy, którego kwota zmienia się w zależności od ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem/dziećmi. Maksymalna kwota odpisu wynosi 51 804 NOK. Odpis przysługuje osobom, które pobierały rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) na dziecko/dzieci i jest z reguły automatycznie ujęty na wstępnym zeznaniu podatkowym. Jeśli odpis jest błędnie naliczony lub go brakuje, zmiany należy udokumentować na zeznaniu podatkowym poprzez przedstawienie dokumentacji z NAV o przyznaniu rozszerzonego zasiłku rodzinnego.

 

 

© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu