Formularz

Twoje dane osobowe:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polish Connection Sp. z o.o. (ul. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia) oraz Omega Accounting AS & Polish Connection(Hovfaret 8, 0275 Oslo) w celach marketingowych oraz otrzymywania newslettera dotyczącego pobytu i pracy w Norwegii, podatków, świadczeń socjalnych, świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia, działalności gospodarczej itp. (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Oświadczam, że znam prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Dane podaję dobrowolnie.

Jaki jest twój status w Norwegii:

Wymagane informacje:

 

2014:

2015:

2016:

2017:

Wymagane załączniki:

Nie otrzymałeś wstępnego zeznania? Wyślij tylko kody PIN!


Odpowiednik polskiego pit 11

Miesięczne odcinki z wypłat (lønnsslipp) za każdy miesiąc przepracowany w norwegii w rozliczanym roku lub podsumuwujący rok.

(rozliczenie roczne z NAVu) jeżeli pobierany był zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy, rodzicelski lub "przejściowy"

Dokument z banku w Norwegii, mówiący o stanie konta na dzień 31.12.2017 - dokument wymagany w przypadku braku wypełnionego wstępnego zeznania (Selvangivelse 2017)

(Pamiętaj jako samotny pendler musisz udokumentować podróże do Polski co najmniej raz na 3 tygodnie!)

(status pendler)

(status pendler)

Wydane nie więcej niż dwa lata wstecz

(status: 2 klasa podatkowa, pendler rodzina w Polsce, odpis na dzieci) + tłumaczenie. Dokument wydany w bieżącym roku kalendarzowym. mówiący od kiedy jest wspólny meldunek – musi obejmować cały rok rozliczeniowy.

(status: 2 klasa podatkowa) + tłumaczenie. Jeśli dochód nie przekroczył 21 297 PLN brutto* Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są wiarygodne i zgodne z prawdą. Potwierdzam, że zapoznałem się z cennikiem firmy Polish Connection sp. z o.o. za rozliczenia podatkowe 2017 i otrzymaną fakturę ureguluję w terminie.