• English
 • Ro
 • Es

Odwołanie od podatku za poprzednie lata


Istnieje możliwość złożenia odwołania od podatku naliczonego przez urząd skarbowy. Przynosi to zwykle znaczące korzyści materialne. Odwołanie złożone w terminie do 6 tygodni od daty publikacji wyniku musi zostać rozpatrzone przez urząd skarbowy w ciągu 3 miesięcy.
Złożenie odwołania po okresie 1 roku od daty publikacji wyniku zeznania podatkowego grozi odrzuceniem odwołania, mimo iż teoretycznie można się odwoływać od podatku do 10 lat wstecz.


Poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnej dokumentacji do odwołania:

 • Dokument o nazwie „Skatteoppgjør” i „Utskrift av likningen” za dany rok podatkowy – jest to podstawa do złożenia odwołania.
 • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach, które mówi, ile zarobiliśmy w danym roku podatkowym w Norwegii.
 • Miesięczne odcinki z pensji „lønnslipp” za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w danym roku podatkowym lub podsumowanie roczne.
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID. Nie masz kodów PIN? Zamów je tutaj
 • W przypadku kiedy współmałżonek mieszka na stale w kraju pochodzenia, korzystamy z odpisów jako ”pendler” – jest to najbardziej opłacalna wersja dla osób pozostających w związku małżeńskim lub osób samotnie wychowujących dzieci.

   Pozostałe załączniki:

   • Akt ślubu /akt urodzenia dziecka (odpis nie starszy niż 2 lata)
   • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 21 lat, z datą od kiedy jest meldunek (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2019) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
   • Jeśli sam płaciłeś za kwaterę w Norwegii dołącz kopię dokumentu potwierdzającego, ile zapłaciłeś w Norwegii za czynsz (umowa najmu + przelewy bankowe, zapłacone giro) Jeśli pracodawca odciąga za czynsz z pensji, potrzebne będą miesięczne odcinki z wypłat
   • Jeśli sam płaciłeś za podróże do Polski, dołącz kopie biletów lub innych dokumentów potwierdzających podróże lotnicze i / lub promowe(nie faktury za loty!). Potwierdzenia muszą zawierać pełną datę odbytej podróży.

  JEŚLI STARASZ SIĘ O 2 KLASĘ PODATKOWĄ, (WARUNEK: ZAROBKI MAŁŻONKA PONIŻEJ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 46 640 NOK (OKOŁO 21 297 PLN BRUTTO) za 2017 DOSTARCZ DO NAS:

  • Akt ślubu (odpis nie starszy niż 2 lata)
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o zarobkach brutto małżonka za rok za jaki się odwołujesz(zaświadczenie wydane na podstawie rozliczonego PIT) – kopię tłumaczenia na język angielski lub język norweski,
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem z datą od kiedy jest meldunek (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2019) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
  • JEŚLI MASZ DZIECI, KTÓRE DO KOŃCA 2017 ROKU NIE UKOŃCZYŁY 12 LAT, MOŻESZ ODLICZYĆ OPŁATY
   WNIESIONE ZA ŻŁOBEK, OPIEKUNKĘ, PRZEDSZKOLE, ZAJĘCIA SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ LUB KLUB SPORTOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNI WOLNE OD SZKOŁY ! ). W TYM CELU DOSTARCZ DO NAS:

  • akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis na druku unijnym nie starszy niż 2 lata)
  • aktualne (wydane w 2018 roku) zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem/dziećmi z datą od kiedy jest meldunek (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2018) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
  • zaświadczenie ze żłobka/przedszkola/instytucji organizującej zajęcia sportowe o wysokości uiszczonych w 2017 r. opłat (zaw. dane dziecka i rodziców, pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej, łączną kwotę zapłaconą w 2017 roku)

   UWAGA: Odpis nie łączy się z ulgą 10% oraz odpisem dla marynarzy

Jeśli jesteś kawalerem / panną i spełniasz jednocześnie trzy poniższe warunki:

  Posiadasz samodzielne mieszkanie w Polsce (wynajęte lub własne)
  Twoje mieszkanie w Norwegii nie przekracza 30 metrów kwadratowych na osobę, 50m2 na dwie osoby, 70m2 na trzy osoby, itd.
  Wyjeżdżasz do Polski co trzy tygodnie (od tego warunku urząd skarbowy może w niektórych przypadkach zrobić wyjątek) możesz starać się o „status pendler” dla osób samotnych. Musisz w tej sytuacji dostarczyć także:

  • zaświadczenie o posiadaniu samodzielnego mieszkania lub domu w Polsce (akt własności lub umowa najmu)
  • aktualne (wydane w 2019 r.) zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, dokumentujące, że mieszkasz sam
  • potwierdzenia podróży w formie biletów lub rezerwacji (załączyć nawet jeśli nie odlicza się kosztów podróży!)

  JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ PENDLEREM A NIE UKOŃCZYŁEŚ 22 ROKU ŻYCIA, MUSISZ UDOKUMENTOWAĆ:

 • podróże do rodziców do Polski co najmniej raz na sześć tygodni (bilety/rezerwacje/karty pokładowe)
 • Twój akt urodzenia (odpis na druku unijnym nie starszy niż 2 lata)
 • aktualne (wydane w 2019 roku) zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami
  w Polsce
 • Uzupełniony formularz (Pobierz tabelkę)

W ZWIĄZKU ZE WZMOŻONĄ KONTROLĄ DOKUMENTACJI PRZEZ NORWESKI URZĄD SKARBOWY, PRZYPOMINAMY, ŻE DO TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE POLSKICH ZAŚWIADCZEŃ. WSZYSTKIE DOKUMENTY, KTÓRE NIE SĄ WYDANE NA DRUKACH UNIJNYCH MUSZĄ ZOSTAĆ PRZETŁUMACZONE NA J. ANGIELSKI LUB NORWESKI.

Aby poprawnie rozliczyć się z podatku w Norwegii:

Wypełnij formularz

i wyślij go do biura Polish Connection
© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu