• English
 • Ro
 • Es

Odwołanie od podatku za poprzednie lata


Istnieje możliwość złożenia odwołania od podatku naliczonego przez urząd skarbowy. Przynosi to zwykle znaczące korzyści materialne. Odwołanie złożone w terminie do 6 tygodni od daty publikacji wyniku powinno zostać rozpatrzone przez urząd skarbowy w ciągu 3 miesięcy.
Złożenie odwołania po okresie 1 roku od daty publikacji wyniku zeznania podatkowego grozi odrzuceniem odwołania, mimo iż teoretycznie można się odwoływać od podatku do 10 lat wstecz.


Poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnej dokumentacji do odwołania:

 • Dokument Skatteoppgjor / Tax Assessment notice za dany rok podatkowy, czyli wynik rozliczenia! Dokument ten przychodzi między czerwcem a październikiem. Nie otrzymałeś jeszcze wyniku zeznania? Wyślij tylko kody PIN!
 • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach, które mówi, ile zarobiliśmy w danym roku podatkowym w Norwegii.
 • Miesięczne odcinki z pensji „lønnslipp” za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w danym roku podatkowym lub podsumowanie roczne.
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID. Nie masz kodów PIN? Zamów je tutaj
 • W przypadku kiedy współmałżonek mieszka na stałe w kraju pochodzenia, korzystamy z odpisów jako ”pendler” – jest to najbardziej opłacalna wersja dla osób pozostających w związku małżeńskim lub osób wychowujących dzieci.

   Pozostałe załączniki:

   • Akt ślubu /akt urodzenia dziecka (odpis nie starszy niż 2 lata)
   • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem i/lub dziećmi poniżej 22 lat, z datą od kiedy jest meldunek (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2019)
   • Jeśli sam płaciłeś za kwaterę w Norwegii dołącz kopię dokumentu potwierdzającego, ile zapłaciłeś w Norwegii za czynsz (umowa najmu + przelewy bankowe, zapłacone giro) Jeśli pracodawca odciąga za czynsz z pensji, potrzebne będą miesięczne odcinki z wypłat
   • UWAGA! Odpis kwatery bez potwierdzeń wpłat jest możliwy tylko jeśli opłata roczna wyniosła max 10 000 nok. Potrzebne jest na to pisemne potwierdzenie od właściciela mieszkania o łącznej zapłaconej kwocie.
    Płatności powyżej 10 tys. nok (w skali roku) akceptowane są jedynie w formie przelewów.

   • Podróże do Polski – dołącz kopie biletów lub innych dokumentów potwierdzających podróże lotnicze i / lub promowe(nie faktury za loty!). Potwierdzenia muszą zawierać pełną datę odbytej podróży (za 2017 rok wymagane min. 3 podróże, nawet jeśli ich nie odpisujesz).

  JEŚLI STARASZ SIĘ O 2 KLASĘ PODATKOWĄ, (WARUNEK: ZAROBKI MAŁŻONKA PONIŻEJ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 46 640 NOK (OKOŁO 21 297 PLN BRUTTO) UWAGA! Odpis dotyczy korekty za 2017 rok DOSTARCZ DO NAS:

  • Akt ślubu (odpis nie starszy niż 2 lata)
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o zarobkach brutto małżonka za rok za jaki się odwołujesz(zaświadczenie wydane na podstawie rozliczonego PIT)
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem z datą od kiedy jest meldunek (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2019) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
  • JEŚLI MASZ DZIECI, KTÓRE DO KOŃCA ROKU ROZLICZENIOWEGO NIE UKOŃCZYŁY 12 LAT, MOŻESZ ODLICZYĆ OPŁATY WNIESIONE ZA ŻŁOBEK, OPIEKUNKĘ, PRZEDSZKOLE, ZAJĘCIA SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ LUB KLUB SPORTOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNI WOLNE OD SZKOŁY ! ). W TYM CELU DOSTARCZ DO NAS:

  • Akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis na druku unijnym nie starszy niż 2 lata)
  • Aktualne zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem/dziećmi z datą od kiedy jest meldunek (dokument z urzędu ewidencji ludności wydany w 2019) – kopia tłumaczenia na j. angielski lub j. norweski
  • Zaświadczenie ze żłobka/przedszkola/instytucji organizującej zajęcia sportowe o wysokości uiszczonych opłat w danym roku podatkowym (zaw. dane dziecka i rodziców, pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej, łączną kwotę)

   UWAGA: Odpis nie łączy się z ulgą 10% oraz odpisem dla marynarzy. Płatności powyżej 10 tys. nok (w skali roku) akceptowane są jedynie w formie przelewów.

Jeśli jesteś kawalerem / panną i spełniasz jednocześnie trzy poniższe warunki:

 • Posiadasz samodzielne mieszkanie w Polsce (wynajęte lub własne)
 • Twoje mieszkanie w Norwegii nie przekracza 30 metrów kwadratowych na osobę, 50m2 na dwie osoby, 70m2 na trzy osoby, itd.
 • Wyjeżdżasz do Polski przynajmniej 4 razy w roku możesz starać się o „status pendler” dla osób samotnych. Musisz w tej sytuacji dostarczyć także:
   • Zaświadczenie o posiadaniu samodzielnego mieszkania lub domu w Polsce (akt własności lub umowa najmu)
   • Zotwierdzenia podróży w formie biletów lub rezerwacji (załączyć nawet jeśli nie odlicza się kosztów podróży!)

SPRAWDŹ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ PRZED ZŁOŻENIEM DOKUMENTACJI:

 • W odwołaniu za 2018 rok zmieniły się zasady dotyczące korzystania ze statusu pendler:
  • jeśli masz dostęp do kuchni (możliwość ugotowania ciepłego posiłku), nie możesz odliczyć diet
  • z odliczenia kwatery będzie można skorzystać tylko przez dwa lata (*osoby, które zmienią komunę nabędą prawo do odpisu na nowo)
  • w rozliczeniu status pendler do współmałżonka/dziecka nie jest już wymagane udokumentowanie minimalnej liczby podróży by odpisać kwaterę lub diety, a przy samotnym pendlerze nie musisz dokumentować podróży co 3 tygodnie – wystarczą 4 w ciągu roku!
 • Ponadto została zlikwidowana druga klasa podatkowa
 • W związku ze wzmożoną kontrolą dokumentacji przez norweski urząd skarbowy, przypominamy, że do tłumaczeń dokumentów należy dołączyć kopie polskich zaświadczeń. Wszystkie dokumenty, które nie są wydane na drukach unijnych muszą zostać przetłumaczone na j. angielski lub norweski
 • Jeśli chcesz przesłać do nas dokumentację pocztą tradycyjną, pamiętaj – nie wysyłaj oryginałów!

Aby poprawnie rozliczyć się z podatku w Norwegii:

Wypełnij formularz

i wyślij go do biura Polish Connection
© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu