• English
 • Ro
 • Ro
 • Es

SELVANGIVELSE 2017 OSOBY MIESZKAJĄCE Z RODZINĄ W NORWEGII

Lista dokumentów:

 • Dokument Selvangivelse /Skattemelding / Tax Return 2016 – dokument ten przychodzi pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nie otrzymałeś rozliczenia? Wyślij tylko kody PIN!
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID Nie masz kodów PIN? Zamów je na naszej stronie www.podatek.no
 • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za 2016 rok, które informuje, ile zarobiliśmy
  w 2016 roku w Norwegii; Årsoppgave fra NAV, jeżeli był pobierany zasiłek *za wyjątkiem zasiłku rodzinnego
  i opiekuńczego
 • Miesięczne odcinki z wypłat, za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w 2016 r. lub podsumowujący
  cały rok „lønnslip”
 • Rozliczenia roczne z instytucji dających pożyczki
 • Rozliczenia roczne z papierów wartościowych
 • Dokumenty potwierdzające koszty poniesione na wydatki związane z opieką nad dziećmi (SFO, czyli płatna świetlica, przedszkole, płatna opiekunka)

  JEŚLI STARASZ SIĘ O 2 KLASĘ PODATKOWĄ, WARUNEK: ZAROBKI MAŁŻONKA/MAŁŻONKI PONIŻEJ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 46 640 NOK DOSTARCZ DO NAS:

  • akt ślubu(odpis nie starszy niż 2 lata)
  • Selvangivelse 2017
  • W przypadku, jeżeli małżonek/małżonka pracował/-a w danym roku podatkowym również w Polsce dodatkowo należy załączyć:

  • zaświadczenie o dochodach brutto wsółmałrzonka z Urzędu Skarbowego za dany rok podatkowy
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem – aktualny dokument, wydany w 2018 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, informujący od kiedy jest wspólny meldunek
  • WYPEŁNIONY Formularz online lub TABELA do wydrukowania (Pobierz tabelkę)

  Aby poprawnie rozliczyć się z podatku w Norwegii:

  Wypełnij formularz

  i wyślij go do biura Polish Connection
 

© Polish Connection 2004-2018 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu