• English
 • Ro
 • Es

PIT POLSKIDochód polski


Osoby które osiągnęły dochody ze stosunku pracy zarówno w Polsce jak i w Norwegii powinny rozliczyć się z Polskim Urzędem Skarbowym do dnia 30.04.2019. Dokonując rozliczenia na podstawie odpowiedniego formularza PIT należy wykazać osiągnięty dochód oraz przysługujące ulgi.


Lista dokumentów:

 • Dane kontaktowe: imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, adres e-mail
 • PIT-11 lub PIT-40A* (w przypadku prawa do pobierania świadczenia rentowego lub emerytalnego) za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy
 • PESEL dzieci – w przypadku posiadania prawa do ulgi prorodzinnej
 • Faktury za korzystanie z Internetu – ulga ta przysługuje wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.
 • Faktury za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego – jeżeli posiadamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Akt własności/współwłasności samochodu oraz skierowanie na zabiegi lecznicze – jeżeli posiadamy orzeczenie o I bądź II stopniu niepełnosprawności
 • Umowy darowizny i potwierdzenie przelewu bankowego tytułem niniejszych umów
 • Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa w przypadku honorowych dawców krwi.
 • Jeśli jesteśmy właścicielami Indywidualnego Konta Emerytalnego – dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.
 • Numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) w przypadku woli przekazania 1% podatku należnego na rzecz ww. organizacji.
 • WYPEŁNIONY formularz do wydrukowania (Pobierz formularz)
 • * Emeryt oraz rencista, który otrzymał z ZUS-u PIT-40A, nie ma obowiązku składania zeznania rocznego. Wyjątkiem są osoby, które chcą rozliczyć się z małżonkiem, odliczyć od podatku lub dochodu określone ulgi lub osiągające dodatkowe dochody.

  Koszt Usługi: od 50,00 PLN

  Dokumenty można składać:

 • Mailowo na adres: kadry@polishconnection.no
 • Osobiście w biurze Polish Connection w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 37/3
 • Pocztą tradycyjną (kopie dokumentów) na adres: Polish Connetion Sp. zo.o. ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia
© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu