• Polski
  • English
  • Es

Politica de confidențialitate / Regulamentul paginii site-ului podatek.no

1. Administrator de date personale ale utilizatorilor este compania Polish Connection Sp. z o.o cu sediul social pe str. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia și sucursala sa înregistrată în Norvegia, cu sediul la str. Hovfaret 8, 0275 Oslo, denumită în continuare „Polish Connection”. 2. Datele cu caracter personal oferite societății Polish Connection vor fi prelucrate în conformitate cu reglementările prevăzute în Legea din 29 august 1997 cu privire la protecția datelor cu caracter personal (Jurnal de legi .02.101.926). În plus, să adere la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 29 aprilie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de documentare și condițiile tehnice și organizatorice care trebuie îndeplinite de echipamentele și sistemele la prelucrarea datelor cu caracter personal (Jurnalul de legi 04.100.1024 ). Unul şi al doilea act este în conformitate cu reglementările Europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libertatea lor de mişcare. 3. Polish Connection nu va fi răspunzator pentru orice prejudiciu care rezultă din evenimente dincolo de controlul direct al companiei, inclusiv orice daune la computer software-ul sau alta proprietate a utilizatorului care pot decurge din accesul, utilizarea, paginile sale de navigare sau descărcarea orice material de pe site. În plus, societatea Polish Connection nu este responsabil pentru orice interferenţă în recepţie, transmisie şi transmiterea de informaţii. 4. Polish Connection nu va fi răspunzator pentru orice prejudiciu care rezultă din evenimente dincolo de controlul direct al companiei, inclusiv orice daune la computer software-ul sau alta proprietate a utilizatorului care pot decurge din accesul, utilizarea, paginile sale de navigare sau descărcarea orice material de pe site. În plus, societatea Polish Connection nu este responsabil pentru orice interferenţă în recepţie, transmisie şi transmiterea de informaţii. 5. Polish Connection nu va fi răspunzator pentru orice prejudiciu care rezultă din evenimente dincolo de controlul direct al companiei, inclusiv orice daune la computer software-ul sau alta proprietate a utilizatorului care pot decurge din accesul, utilizarea, paginile sale de navigare sau descărcarea orice material de pe site. În plus, societatea Polish Connection nu este responsabil pentru orice interferenţă în recepţie, transmisie şi transmiterea de informaţii. 6. Polish Connection, în ciuda tuturor eforturilor și a sistemului de securitate nu este responsabil pentru orice daune cauzate sau care rezultă ca urmare a accesării și utilizării informațiilor de orice alte pagini, site-uri, bannere publicitare, și alte site-uri, la care se face trimitere (denumit link-uri) pot fi găsite la www.podatek.no. Conexiune cu părțile menționate anterior trebuie să fie la riscul exclusiv al utilizatorului. 7. Polish Connection, nu este responsabil pentru conținutul informațiilor și materialelor conținute în paginile menționate în paragraful de mai sus. 4, în special, pentru orice declarație pe care le conține și care se referă la acesta, pret, livrare, calitate, etc, de orice bunuri sau servicii vândute sau promovate, vânzătorul sau furnizorul de servicii este o entitate diferită. În plus, Polish Connection, nu este responsabil pentru protecția vieții private și a datelor cu caracter personal păstrate de către proprietarii de alte site-uri. 8. Polish Connection, se angajează să respecte viața privată a persoanelor care vizitează site-ul www.podatek.no și trimite documente prin intermediul formularului on-line sau în orice alt mod pentru a fi utilizate de către compania noastră. Ne-am angajat la fel de a colecta date cu caracter personal numai cu cunoștințele și acordul utilizatorilor nu face schimb de date cu caracter personal către terți și pentru a permite utilizatorilor să acceseze informațiile lor personale și edita datele. 9. Membrii care doresc să beneficieze de ajutorul Polish Connection privind decontarea fiscală in Norvegia și alte servicii oferite de companie, vi se va cere să completați un formular on-line sau pe hârtie, care va colecta informații cu caracter personal numai pentru realizarea serviciilor oferite. 10. Utilizatorul furnizează informaţii personale pentru a Polish Connection declară că este proprietarul acestor date şi care nu afectează interesele părţilor terţe prin furnizarea de date personale. 11. De asemenea, aveți posibilitatea de a vizualiza și edita datele oferite companiei Polish Connection.În cazul în care utilizatorul doreşte să opri colectarea si utilizarea datelor sale personale, compania va răspunde cererii cu efect imediat, după primirea cererii relevante, prin e-mail sau prin posta, precum şi tratează cererea ca fiind o lipsa de întrerupere a furnizării de servicii pentru utilizator. 12. Compania se angajează să respecte cu strictețe în conformitate cu Legea din 29.08.1997 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și modificările sale ulterioare. și Legea din 18.07.2012 cu privire la serviciile electronice. 13. Adrese de e-mail ale utilizatorilor sunt folosite de societatea Polish Connection, în scopul de a contacta, trimite mesaje, notificări și informații cu privire la serviciile prestate de companie. Corespondență prin e-mail și adresa de e-mail este folosită doar în chestiuni care o privesc și nu vor fi partajate părților terțe. 14. Adrese IP de vizitatori și utilizatori ai site-ului www.podatek.no sunt folosite de Polish Connection numai pentru scopuri administrative și statistice. 15. Aceste condiții de utilizare sunt o parte integrantă din fiecare serviciu oferit al companiei Polish Connection, sunt disponibile pe scară largă la www.podatek.no. Utilizatorul poate păstra memoria computerului sau poate imprima. Polish Connectionîşi rezervă dreptul de a face modificări în condițiile de utilizare a site-ului fără notificare prealabilă a utilizatorilor.
© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone!