• English
 • Ro
 • Es

SELVANGIVELSE 2018STATUS PENDLER – RODZINA W POLSCE

Jeżeli masz rodzinę w Polsce i pracowałeś/-aś u norweskiego pracodawcy, będziesz się rozliczać z lokalnym urzędem skarbowym. Osoba posiadająca rodzinę w Polsce ma prawo do odpisów pendlera, czyli kosztów poniesionych na podróże, zakwaterowanie, wyżywienie w Norwegii. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje odnośnie dokumentacji potrzebnej do rozliczenia się w tej opcji.

Lista dokumentów:

 • Dokument Selvangivelse /Skattemelding / Tax Return 2018 -dokument ten przychodzi pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nie otrzymałeś rozliczenia? Wyślij tylko kody PIN!
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID. Nie masz kodów PIN? Zamów je na naszej stronie www.podatek.no
 • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za 2018 rok, które informuje, ile zarobiliśmy
  w 2018 roku w Norwegii; Årsoppgave fra NAV, jeżeli był pobierany zasiłek *za wyjątkiem zasiłku rodzinnego i opiekuńczego
 • Miesięczne odcinki za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w 2018 r. lub podsumowujący cały rok „lønnslipp”
 • ABY PRZYSŁUGIWAŁ CI STATUS PENDLER MUSISZ UDOKUMENTOWAĆ MINIMUM 3 PODRÓŻE W DANYM ROKU PODATKOWYM (wyjazd i powrót to 1 podróż !).

  Potrzebne będą następujące dokumenty:

 • akt ślubu lub akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis nie starszy niż 2 lata)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną/dzieckiem/dziećmi – aktualny dokument, wydany w 2019 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, mówiący od kiedy jest wspólny meldunek

  UWAGA: jeżeli nie jesteś zameldowana/ny pod tym samym adresem co rodzina, istnieje możliwość spisania oświadczenia w postaci aktu notarialnego, o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Oświadczenie należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski. Niestety urząd nie ma obowiązku uznania odpisów z takim zaświadczeniem.

 • Jeśli sam płaciłeś za kwaterę i prąd w Norwegii dołącz kopię dokumentu potwierdzającego sumę uiszczonych opłat w 2018 roku. Potrzebne dokumenty to umowa wynajmu + przelewy bankowe lub odcinki pensji.

  UWAGA! Odpis kwatery bez potwierdzeń wpłat jest możliwy tylko jeśli opłata roczna wyniosła max 10 000 nok. Potrzebne jest na to pisemne potwierdzenie od właściciela mieszkania o łącznej kwocie uiszczonej w 2018 roku.

 • Dołącz potwierdzenia podróży w formie biletów/kart pokładowych lub rezerwacji z pełną datą odbytej podróży. Pamiętaj, że na potwierdzeniach musi być pełna data odbytej podróży.
 • JEŚLI MASZ DZIECI, KTÓRE DO KOŃCA 2018 ROKU NIE UKOŃCZYŁY 12 LAT, MOŻESZ ODLICZYĆ OPŁATY WNIESIONE ZA ŻŁOBEK (TYLKO OPŁATA ZA POBYT) , OPIEKUNKĘ, PRZEDSZKOLE (TYLKO OPŁATA ZA POBYT), ZAJĘCIA SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ LUB KLUB SPORTOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNI WOLNE OD SZKOŁY ! ). W TYM CELU DOSTARCZ DO NAS:

 • akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis nie starszy niż 2 lata)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem/dziećmi – aktualny dokument, wydany w 2019 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, informujący od kiedy jest wspólny meldunek
 • zaświadczenie ze żłobka/przedszkola/instytucji organizującej zajęcia sportowe o wysokości uiszczonych w 2018 r. opłat (zaw. dane dziecka i rodziców, pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej, łączną kwotę zapłaconą w 2018 roku)
 • Uzupełniony formularz (Pobierz tabelkę)

UWAGA! W ROZLICZENIACH ZA 2018 ROK NIE MA JUŻ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z 2 KLASY PODATKOWEJ Z TYTUŁU NISKIEGO/ZEROWEGO DOCHODU ŻONY.
ZMIENIAJĄ SIĘ TAKŻE ZASADY DOT. KORZYSTANIA ZE STATUSU PENDLER:

 • JEŚLI MASZ DOSTĘP DO KUCHNI, NIE MOŻESZ ODLICZYĆ DIET
 • Z ODLICZENIA KWATERY BĘDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ TYLKO PRZEZ DWA LATA (*OSOBY, KTÓRE ZMIENIĄ KOMUNĘ NABĘDĄ PRAWO NA NOWO)

W ZWIĄZKU ZE WZMOŻONĄ KONTROLĄ DOKUMENTACJI PRZEZ NORWESKI URZĄD SKARBOWY, PRZYPOMINAMY, ŻE DO TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE POLSKICH ZAŚWIADCZEŃ. WSZYSTKIE DOKUMENTY, KTÓRE NIE SĄ WYDANE NA DRUKACH UNIJNYCH MUSZĄ ZOSTAĆ PRZETŁUMACZONE NA J. ANGIELSKI LUB NORWESKI.

Aby poprawnie rozliczyć się z podatku w Norwegii:

Wypełnij formularz

i wyślij go do biura Polish Connection
© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu