• English
 • Ro
 • Ro
 • Es

SELVANGIVELSE 2017STATUS PENDLER – RODZINA W POLSCE

Jeżeli masz rodzinę w Polsce i pracowałeś/-aś u norweskiego pracodawcy, będziesz się rozliczać z lokalnym urzędem skarbowym. Osoba posiadająca rodzinę w Polsce ma prawo do odpisów pendlera, czyli kosztów poniesionych na podróże, zakwaterowanie, wyżywienie w Norwegii. Poniżej znajdziesz niezbędne informacje odnośnie dokumentacji potrzebnej do rozliczenia się w tej opcji.

Lista dokumentów:

 • Dokument Selvangivelse /Skattemelding / Tax Return 2017 -dokument ten przychodzi pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nie otrzymałeś rozliczenia? Wyślij tylko kody PIN!
 • Kody PIN do systemu Altinn/MinID Nie masz kodów PIN? Zamów je na naszej stronie www.podatek.no
 • Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za 2017 rok, które informuje, ile zarobiliśmy
  w 2017 roku w Norwegii; Årsoppgave fra NAV, jeżeli był pobierany zasiłek *za wyjątkiem zasiłku rodzinnego i opiekuńczego
 • Miesięczne odcinki z wypłat, za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w 2017 r. lub podsumowujący cały rok „lønnslip”
 • ABY PRZYSŁUGIWAŁ CI STATUS PENDLER MUSISZ UDOKUMENTOWAĆ MINIMUM 3 PODRÓŻE W DANYM ROKU PODATKOWYM (wyjazd i powrót to 1 podróż !).

  Potrzebne będą następujące dokumenty:

 • akt ślubu lub akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis nie starszy niż 2 lata)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną/dzieckiem/dziećmi – aktualny dokument, wydany w 2018 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, mówiący od kiedy jest wspólny meldunek

  UWAGA: jeżeli nie jesteś zameldowana/ny pod tym samym adresem co rodzina, istnieje możliwość spisania oświadczenia w postaci aktu notarialnego, o wspólnym zamieszkaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Oświadczenie należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski. Niestety urząd nie ma obowiązku uznania odpisów z takim zaświadczeniem.

 • Jeśli sam płaciłeś za kwaterę i prąd w Norwegii dołącz kopię dokumentu potwierdzającego sumę uiszczonych opłat w 2017 roku. Potrzebne dokumenty to umowa wynajmu + przelewy bankowe lub odcinki pensji.

  UWAGA! Do 10 000 NOK w skali roku można płacić gotówką za mieszkanie/prąd. Potrzebne jest na to pisemne potwierdzenie od właściciela mieszkania o kwocie uiszczonych opłat w 2017 roku

 • Dołącz potwierdzenia podróży w formie biletów/kart pokładowych lub rezerwacji.
 • JEŚLI STARASZ SIĘ O 2 KLASĘ PODATKOWĄ, (WARUNEK: ZAROBKI MAŁŻONKA PONIŻEJ KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 46 640 NOK (OKOŁO 21 297 PLN BRUTTO) DOSTARCZ DO NAS:

 • akt ślubu (odpis nie starszy niż 2 lata)
 • zaświadczenie o dochodach brutto małżonka z Urzędu Skarbowego za dany rok podatkowy
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem– aktualny dokument, wydany w 2018 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, mówiący od kiedy jest wspólny meldunek
 • JEŚLI MASZ DZIECI, KTÓRE DO KOŃCA 2017 ROKU NIE UKOŃCZYŁY 12 LAT, MOŻESZ ODLICZYĆ OPŁATY WNIESIONE ZA ŻŁOBEK (TYLKO OPŁATA ZA POBYT) , OPIEKUNKĘ, PRZEDSZKOLE (TYLKO OPŁATA ZA POBYT), ZAJĘCIA SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ LUB KLUB SPORTOWY (Z WYŁĄCZENIEM ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W DNI WOLNE OD SZKOŁY ! ). W TYM CELU DOSTARCZ DO NAS:

 • akt urodzenia dziecka/dzieci (odpis nie starszy niż 2 lata)
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem/dziećmi – aktualny dokument, wydany w 2018 roku przez Urząd Ewidencji Ludności, informujący od kiedy jest wspólny meldunek
 • zaświadczenie ze żłobka/przedszkola/instytucji organizującej zajęcia sportowe o wysokości uiszczonych w 2017 r. opłat (zaw. dane dziecka i rodziców, pieczęć instytucji i podpis osoby upoważnionej, łączną kwotę zapłaconą w 2017 roku)
 • OD 2016 ROKU NORWESKI URZĄD SKARBOWY ZAOSTRZYŁ KONTROLE ZAŁĄCZANEJ DO ROZLICZENIA DOKUMENTACJI. W ZWIĄZKU Z TYM, DO TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIE POLSKICH ZAŚWIADCZEŃ. PRZYPOMINAMY, ŻE WSZYSTKIE DOKUMENTY, KTÓRE NIE SĄ WYDANE NA DRUKACH UNIJNYCH MUSZĄ ZOSTAĆ PRZETŁUMACZONE NA J. ANGIELSKI LUB NORWESKI.

 • TABELA do wydrukowania (Pobierz tabelkę)

Aby poprawnie rozliczyć się z podatku w Norwegii:

Wypełnij formularz

i wyślij go do biura Polish Connection
© Polish Connection 2004-2018 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu