Najczęściej zadawane pytania​

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania na temat rozliczeń podatkowych.
Kliknij w pytanie, aby rozwinąć odpowiedź.

Kody PIN służą do logowania się na stronie internetowej urzędu skarbowego w Norwegii. Dzięki nim można złożyć elektronicznie zeznanie podatkowe. Nie trzeba co roku zamawiać nowych kodów. Obowiązują ostatnie kody PIN, jakie posiadasz. Pamiętaj, żeby wraz z kodami MinID przesłać do nas aktualne hasło. Z kodami MinID możliwe jest pobranie z systemu urzędu raportu o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach, co będzie bardzo pomocne przy wykonywaniu rozliczenia. Niestety z kodami Altinn pobranie tego dokumentu nie jest możliwe. Nie posiadasz żadnych kodów lub nie możesz ich znaleźć? Możesz w prosty sposób zamówić nowe tutaj.
UWAGA! Nowe kody anulują te, które otrzymałeś poprzednio!

Norweski urząd preferuje aktualną dokumentację (kopie/skany dokumentów). Jeśli chodzi o potwierdzenie zameldowania, powinien to być dokument wydany w roku, w którym składamy rozliczenie, natomiast odpisy aktów nie starsze niż dwa lata. Wszystkie dokumenty, które nie są wydane na drukach unijnych muszą zostać przetłumaczone na j. norweski lub angielski. UWAGA ZMIANA! Od rozliczeń za 2020 rok norweski urząd nie wymaga składania dokumentacji wraz z rozliczeniem. Natomiast każdy kto korzysta z odpisów ma obowiązek posiadania takiej dokumentacji i przedstawienia jej w urzędzie w razie losowej kontroli. Kontrola może być wykonana do 5 lat wstecz.
Tak – w przypadku dzieci do 12 roku życia można odliczyć udokumentowane koszty przedszkola, żłobka, opiekunki do dziecka zatrudnionej na umowę oraz zajęcia sportowe współorganizowane przez szkołę/klub sportowy (z wyłączeniem zajęć odbywających się w dni wolne od szkoły, po godzinie 17). Faktycznie poniesione koszty można odliczać do wysokości 25 000 koron za pierwsze dziecko + 15 000 koron za każde kolejne. UWAGA! Jeśli korzystamy z odpisu 10% standardfradrag, nie można odliczyć wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. Dotyczy to odwołań podatkowych do 2018 roku, ponieważ od 2019 roku odpis 10% został usunięty.
Teoretycznie tak, ale nie jest to opłacalne. Wybierając te odpisy musimy zrezygnować z odpisu standardowego „minstefradrag”.
Tak, rozliczając się jako pendler. Powyżej 10 tys. nok brane są pod uwagę płatności przelewami lub odciągnięcia z pensji na payslipach.
Jeśli wzięliśmy kredyt, możemy odliczyć koszt jego oprocentowania (odsetki od kredytu), natomiast trzeba spełniać określone warunki (patrz pkt. 8).
Tak, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Całość odsetek od kredytu można odliczyć jeśli: albo jest się zamieszkałym w Norwegii na stałe, jest się norweskim rezydentem podatkowym i ma się centrum interesów życiowych w Norwegii (np. wtedy, kiedy cała rodzina jest w Norwegii, bądź też nie podróżuje się do Polski), albo nie jest się norweskim rezydentem podatkowym (mniej niż 183 dni pobytu w Norwegii w ciągu ostatnich 12 miesięcy i mniej niż 270 dni pobytu w ciągu ostatnich 36 miesięcy), ale co najmniej 90% dochodu w danym roku zostało wypracowanych w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym (w razie potrzeby trzeba to udokumentować zaświadczeniem o dochodzie z polskiego urzędu skarbowego). Natomiast jeśli ktoś jest norweskim rezydentem podatkowym zgodnie z norweską ustawą podatkową (ponad 183 dni pobytu w Norwegii w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub ponad 270 dni pobytu w ciągu ostatnich 36 miesięcy), ale w świetle polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma centrum interesów życiowych w Polsce (np. jest pendlerem i jeździ do rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce), będzie mógł odliczyć jedynie taką część odsetek, jaka odpowiada udziałowi jego majątku w Norwegii w stosunku do całości jego majątku.
Tak, tylko wartość podróży przeliczona według liczby kilometrów między miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem zamieszkania w Norwegii musi być wyższa niż kwota wkładu własnego (22 800 NOK). W rozliczeniach za 2020 rok można zamiennie odliczyć koszt biletów (w zależności co będzie bardziej opłacalne).
Zeznanie podatkowe zasadniczo należy złożyć do 30 kwietnia. Jeśli posiadamy Twoje kody Altinn/MinID lub zalogujemy się z Tobą przez TOKEN i do końca kwietnia zgłosisz nam potrzebę przedłużenia terminu rozliczeń do końca maja, możemy złożyć w systemie urzędu skarbowego specjalny wniosek.
Jeśli podatnik nie złoży zeznania, urząd rozliczy go automatycznie, bez żadnych odpisów. Podatnicy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Uznaje się w takim wypadku, że akceptują wstępne rozliczenie podatkowe przygotowane przez urząd skarbowy. Natomiast jeśli we wstępnym zeznaniu podatkowym były jakieś błędy, a podatnik ich nie skorygował (bo nie złożył zeznania). Podatnik może nie zostać rozliczony właściwie i z korzyścią. W takim przypadku pozostaje możliwość odwołania się od wystawionego wyniku rozliczenia. Urząd rozpatruje odwołania złożone do roku od wystawienia wyniku. Jeśli są starsze nie ma gwarancji, że urząd podejmie się weryfikacji.
Jeżeli zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w terminie, urząd podatkowy sam naliczy podatek wg posiadanych informacji. Jeśli wiemy z góry, że się spóźnimy, możemy złożyć podanie z prośbą o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego do końca maja. Podanie z taką prośbą można złożyć elektronicznie w systemie Altinn nie później niż pod koniec kwietnia.
Nie ma różnicy merytorycznej. Tax Return jest angielską wersją Selvangivelse, otrzymują ją z reguły osoby rozliczane przez Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych (SFU). Muszą one pamiętać, aby wypełnić dodatkowy formularz – załącznik do zasadniczego zeznania podatkowego.
Tak. Możemy odwołać się w ciągu roku od opublikowania przez urząd wyniku rozliczenia. Na życzenie klienta możemy również przygotować odwołanie za lata wcześniejsze, z zastrzeżeniem, że urząd nie ma obowiązku takiej korekty rozpatrzyć. Żeby urząd rozpatrzył starsze odwołania, trzeba przedstawić bardzo poważne powody, które będą za tym przemawiać. Rozpatrywanie wniosku trwa na ogół do 12 miesięcy. Jeśli korekta zostanie złożona w ciągu 6 tygodni od daty wystawienia wyniku rozliczenia, urząd powinien rozpatrzyć ją w ciągu 3 miesięcy.
Zamów kody MinID/Altinn. Twoje wstępne zeznanie podatkowe znajdziemy na stronie urzędu skarbowego, logując się za ich pomocą. Jeśli zeznania nie będzie w systemie, trzeba będzie wypełnić awaryjny formularz zeznania podatkowego (RF-1281), samemu podając wszystkie informacje. UWAGA! Jeśli w 2020 roku posiadałeś kartę podatkową 25% – tzw. KILDESKATT, nie otrzymasz wstępnego zeznania, tym samym nie będziesz miał możliwości wykonania rozliczenia.
Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach to dokument, który otrzymujesz od pracodawcy/pracodawców – jest to norweska forma PIT, który mówi o wysokości Twoich zarobków i pobranej zaliczce podatkowej w Norwegii w danym roku. Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, to za pomocą kodów MinID, logowania bankID lub buypass jesteśmy w stanie ściągnąć odpowiednie dokumenty z systemu Altinn, jeśli pracodawca zaraportował dochody. Niestety jednorazowe kody Altinn (kody literowo cyfrowe) nie wystarczą do pobrania dokumentacji z systemu.
Årsoppgave to dokument z banku, mówiący o stanie Twojego konta w Norwegii na ostatni dzień danego roku. Dokument ten jest wymagany do rozliczenia w przypadku braku wypełnionego przez urząd wstępnego zeznania (Selvangivelse/Skattemelding/Tax Return).
Zwrot wypłacany jest zazwyczaj na norweskie konto lub w formie czeku, który wysyłany jest na adres korespondencyjny podatnika zarejestrowany w norweskim urzędzie ludności (Folkeregister). Jeśli mamy polskie konto i chcemy, by zwrot podatku został na nie przelany, należy zgłosić je na specjalnym formularzu do 15 maja w roku, w którym się rozliczamy . Podpisany formularz zawierający dane konta z informacjami do przelewów zagranicznych (nr IBAN, SWIFT), zaświadczeniem z banku o własności konta oraz kopią paszportu / dowodu os. wysyłany jest do właściwego urzędu odpowiedzialnego za wypłatę zwrotu. (UWAGA! Urząd poborcy podatkowego to inny urząd niż urząd skarbowy, do którego wysyła się zeznanie podatkowe, więc nie wystarczy podać tych informacji na zeznaniu!).
Zwrot podatku powinien zostać przelany na konto najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od daty publikacji rozliczenia podatkowego. Jeśli Twój zwrot miał przyjść w formie czeku, może to potrwać trochę dłużej. Niestety często zdarzają się opóźnienia w wypłatach.
Jeśli rozliczałeś się elektronicznie (przez system Altinn) potwierdzenie złożonego zeznania będzie zapisane w archiwum na Twoim koncie Altinn. Jeżeli zeznanie było wysyłane do urzędu papierowo (za potwierdzeniem nadania) pamiętaj, że powinieneś zostawić dla siebie kopię wydruku oraz potwierdzenie nadania.
Druga klasa podatkowa należy się osobom, których współmałżonek zarabia poniżej kwoty odpowiadającej przykładowo za rok 2017 – 21 297 PLN brutto (46 640 NOK brutto). W tej sytuacji zapłacimy niższy podatek. W rozliczeniach podatkowych od 2018 roku 2 klasa podatkowa została zlikwidowana. O 2 klasę można ubiegać się jeszcze w odwołaniach za 2017 rok lub wcześniejsze lata.

Tak, jeśli spełniasz pewne warunki. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Aby ubiegać się o status pendler, trzeba przedstawić m.in. zaświadczenie z urzędu ewidencji ludności o wspólnym zamieszkaniu z rodziną z wykazaną datą, od kiedy jest wspólny meldunek. W przypadku braku wspólnego zameldowania, małżonkowie mogą spisać notarialne oświadczenie o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego pod podanym adresem, z wymienioną datą od kiedy). Nie daje to 100% gwarancji uznania przez urząd statusu pendler, ale z reguły się udaje. W rozliczeniach 2020 dokument potwierdzający meldunek nie jest wymagany do przesłania z zeznaniem ale w razie losowej kontroli trzeba go przedłożyć w urzędzie.
Nie. Konkubinat nie jest pod względem podatkowym równouprawniony z małżeństwem.
Tak. Do roku 2013 osoby te miały prawo do rozliczania się w 2. klasie podatkowej jako osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci. Od 2013 roku zniesiono 2. klasę podatkową dla samotnych rodziców. Przewidziany jest dla nich specjalny odpis podatkowy, którego kwota zmienia się w zależności od ilości miesięcy samotnej opieki nad dzieckiem/dziećmi. Maksymalna kwota odpisu wynosi 51 804 NOK. Odpis przysługuje osobom, które pobierały rozszerzony zasiłek rodzinny (utvidet barnetrygd) na dziecko/dzieci i jest z reguły automatycznie ujęty na wstępnym zeznaniu podatkowym. Jeśli odpis jest błędnie naliczony lub go brakuje, zmiany należy udokumentować na zeznaniu podatkowym poprzez przedstawienie dokumentacji z NAV o przyznaniu rozszerzonego zasiłku rodzinnego.

Począwszy od stycznia 2021, czyli zeznanie składamy do końca kwietnia roku 2022, ale UWAGA! w przypadku KILDESKATT (podatek u źródła) istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że polskie urzędy będą wymagały rozliczenia już za rok 2020. W takim wypadku koniecznie prosimy o kontakt z nami najpóźniej do 15 kwietnia 2021(czyli  jeszcze w tym roku). Pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie tego problemu.  

Skontaktuj się z nami!

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zajmiemy się Pana/i sprawą i skontaktujemy się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

BIURO W GDYNI

Polish Connection Sp. z.o.o
ul. Antoniego Abrahama 37/3
81-366 Gdynia

BIURO W WARSZAWIE

Chmielna Business Center
ul. Chmielna 132/134, lokal 309
00-805 Warszawa

PARTNER W NORWEGII

Omega Accounting AS.
Hovfaret 8
0275 Oslo (Skøyen)

+47 225 226 00

post@omega-as.no
post@polishconnection.no