• English
 • Ro
 • Es

PIT POLSKI ŁĄCZONYDochód polski+norweski


Osoby które osiągnęły dochody ze stosunku pracy zarówno w Polsce jak i w Norwegii powinny rozliczyć się z Polskim Urzędem Skarbowym do dnia 30.04.2019. Dokonując rozliczenia na podstawie odpowiedniego formularza PIT należy wykazać dochód osiągnięty w Norwegii. Dochód osiągnięty z tytułu stosunku pracy wykazujemy na formularzu ZG, który stanowi załącznik do druku rozliczeniowego PIT. Załącznik ZG, a co za tym idzie wskazany w nim dochód ma charakter informacyjny dla Urzędu Skarbowego w Polsce i w myśl przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie podlegał opodatkowaniu.


Lista dokumentów:

 • PIT-11 lub PIT-40A (w przypadku prawa do pobierania świadczenia rentowego lub emerytalnego) za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy
 • PIT norweski (Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy)
 • PESEL dzieci – w przypadku posiadania prawa do ulgi prorodzinnej
 • Faktury za korzystanie z Internetu – ulga ta przysługuje wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata.
 • Faktury za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego – jeżeli posiadamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Akt własności/współwłasności samochodu oraz skierowanie na zabiegi lecznicze – jeżeli posiadamy orzeczenie o I bądź II stopniu niepełnosprawności
 • Umowy darowizny i potwierdzenie przelewu bankowego tytułem niniejszych umów
 • Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa w przypadku honorowych dawców krwi.
 • Jeśli jesteśmy właścicielami Indywidualnego Konta Emerytalnego – dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.
 • Numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) w przypadku woli przekazania 1% podatku należnego na rzecz ww. organizacji.
 • WYPEŁNIONY formularz do wydrukowania (Pobierz formularz)
 • Koszt Usługi: od 100,00 PLN

  Dokumenty można składać:

 • Mailowo na adres: kadry@polishconnection.no
 • Osobiście w biurze Polish Connection w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 37/3
 • Pocztą tradycyjną na adres: Polish Connetion Sp. zo.o. ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia
© Polish Connection 2004-2019 - Podatek w Norwegii Wszelkie prawa zastrzeżone! Regulamin serwisu